Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek

pratbubbla med svensk flagga

Random title

Front page of a book

Show more books.

title När andra skriver
subtitle Skrivande som motstånd, ansvar och tid
author Lee, Mara
year of publication 2015
publisher Glänta produktion
place of publication Göteborg
edition 1:a, 2:a tryckningen
ISBN 978-91-86133-58-0
descpription 285 s.
language svenska, engelska
notes
original title
series ArtMonitor
other
subjects doktorsavhandling, litteraturvetenskap, skrivande, queer, temporalitet