Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek

pratbubbla med svensk flagga

Random title

Front page of a book

Show more books.

title Tilldragelser mot slutet af mitt skollif
subtitle Belysta genom aktstycken och intyg jemte upplysningar och reflexioner
author Mazer, Theodor
year of publication 1910
publisher Adolf Johnson
place of publication Stockholm
edition
ISBN
descpription 64 s.
language svenska
notes
original title
series
other
subjects skandaler, rättegångar, homosexualitet